765-343-3045
Search:     (209) 761-4945
Categories
 
folder symbolical
Frequently Asked Questions
folder Procedures bij storingen
Te volgen procedures bij storingen
folder apollo.corp


Most Viewed
 
document Howto: Melden van storingen met WiFi systemen
Een gasten-internet systeem bestaat doorgaans uit een centrale server (controller), wifi access-points en ondersteunende hardware zoals switches. Deze componenten staan doorgaans onder ons beheer en wij hebben daarover dus 'controle'. Een component waarover wij géén controle hebben zijn de...
16 Sep, 2014 Comments: 0
document Storing KPN Fiber
Check doorlopende de RoutIT website www.cspreporter.nl om op de hoogte te blijven van de status vanuit RoutIT Encaps levert 1e lijn support voor alle RoutIT verbindingen. Willen we onze klanten pro-actief bedienen dan zullen we de volgende gebruikers moeten gaan informeren: Fiber gebruikers: ...
25 Sep, 2015 Comments: 0
document Gepland onderhoud ECMAIL.nl op Zaterdag 15 juli 2017
Vanaf 10:00 zal onderhoud uitgevoerd worden aan de mailserver. Via dit kanaal zullen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken van het onderhoud.
14 Jul, 2017 Comments: 0